Vận chuyển

- Miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

- Chi phí bốc xếp mỗi bên chịu một đầu

 

 

0987.094.335