Thanh toán

- Đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị: Đặt cọc trước 50% trước khi giao hàng, 50% còn lại thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng

- Đối với hàng hóa là vật tư: Thanh toán tiền mặt ngay khi giao hàng hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng.

Ngoài ra, đối với các đơn hàng có giá trị lớn sẽ căn cứ theo hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng nguyên tắc được thỏa thuận và thống nhất giữa bên bán và bên mua.

0987.094.335