Đá Ceramic
Đá ceramic đánh thô dạng tam giác cân
Đá ceramic đánh thô dạng dẹp
Đá ceramic đánh thô dạng đũa
Đá ceramic đánh thô dạng chóp nón
Đá ceramic đánh thô dạng tròn
Đá ceramic đánh thô dạng 3 cạnh
0987.094.335